İşletmelerde Gelir Tablosu Ne İşe Yarar?

Tüm işletmeler karını artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmeler tarafından faaliyet konusu ürün ya da hizmet satışlarının istikrarlı bir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. İşletmelerin tüm işlemleri uygun muhasebe hesaplarıyla kaydedilmektedir.


Oğuzhan Arslan 910 gün önce yazdı...
İşletmelerde Gelir Tablosu Ne İşe Yarar?
Tüm işletmeler karını artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmeler tarafından faaliyet konusu ürün ya da hizmet satışlarının istikrarlı bir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. İşletmelerin tüm işlemleri uygun muhasebe hesaplarıyla kaydedilmektedir. Firmalar elde ettikleri gelirleri ve yaptıkları tüm giderleri muhasebeleştirmektedir. Sonuç olarak; dönem sonunda ya da belirli aralıklarla gelir ve gider hesapları oluşturulmaktadır. Gelir tablosu, firmaların belirli bir dönemde gerçekleşen gelir ve giderlerini gösteren önemli bir tablodur.

Bu tablo sayesinde işletmenin kar ya da zarar durumu sayısal olarak görülebilmektedir. Tabloya göre zarar eden işletmelerin gelirlerini artırarak zarar durumundan kurtulmaları gerekmektedir. Bunun için gelir arttırıcı faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Aynı şekilde giderleri azaltan eylemler de gelir-gider dengesini sağlamada etkilidir.

Gelir Tablosu Hangi Özelliklere Sahiptir?

Gelir Tablosu Hangi Özelliklere Sahiptir?
Gelir TABLOSU HESAPLARI kar ya da zarar durumunu firmalar için dinamik bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anlamda Gelir gider tablosunun bilançodan farklı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Tablo üzerinden faaliyet gelirleri ve diğer gelirler hakkında net bir bilgi elde etmek mümkündür. Firmaların olağan gelirleri dışında olağanüstü gelirleri de olabilmektedir. Bu durum firmaların karlılık durumunu yakından etkilemektedir.

Gelir gider tablosu hazırlanırken mali tablolara yönelik ilkeler dikkate alınmalıdır. Tablonun hazırlanması sırasında süreklilik gösteren gelirlerle arızi olan gelirler göz önünde bulundurulmaktadır. Tablolar, firma yöneticilerinin firma üzerindeki hedeflerini belirlemede yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde yatırımcılar için de firmaların ihtiyaç duydukları finansmanın sağlanmasında mali tablolar dikkate alınmaktadır.

Gelir ve Gider Kayıtları Nasıl Tutulmalıdır?

Gelir ve Gider Kayıtları Nasıl Tutulmalıdır?
Firmanın dönem içerisinde elde ettiği gelirler 6 numaralı hesaplarda izlenmektedir. Firma tarafından yapılan giderler ise 6 ve 7 numaralı ilgili hesaplarda tutulmaktadır. İşletmeler için genel muhasebe kayıtları kadar ön muhasebe işlemlerinin de düzenli bir şekilde tutulması gerekmektedir. Günümüzde muhasebe kayıtları bilgisayar sistemleri aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır.

Bu sayede ihtiyaç duyulduğunda mevcut hesaplara yönelik raporlamalar yapılabilmektedir. Gelir tablosu nasıl Hazırlanır sorusu için profesyonel muhasebe yazılımlarından destek almanın yararlı sonuçlar sağlayacağı söylenebilir. Ön muhasebe kayıtları için DinamikCRM yazılımı işletmeler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. DinamikCRM birbirinden farklı modülleri ile firmaların tüm işlemlerine kolaylık sağlamaktadır.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.