Muhasebede Menkul Kıymetler Grubu Nedir?

Muhasebede menkul kıymetler grubu işletmelerin sahip olduğu menkul varlıkları göstermektedir. Bu hesap grubunun içerisinde geçici süreli alınan varlıklar yer almaktadır. İşletmelerin geçici süreli olarak yatırım yapmak amacıyla bu hesap grubundaki aktifleri satın aldıkları görülmektedir.


Oğuzhan Arslan 1021 gün önce yazdı...
Muhasebede Menkul Kıymetler Grubu Nedir?
Muhasebede menkul kıymetler grubu işletmelerin sahip olduğu menkul varlıkları göstermektedir. Bu hesap grubunun içerisinde geçici süreli alınan varlıklar yer almaktadır. İşletmelerin geçici süreli olarak yatırım yapmak amacıyla bu hesap grubundaki aktifleri satın aldıkları görülmektedir. Bu aktiflerden herhangi biri satın alındığında hesabın borç kısmına kayıt yapılmaktadır.

Bu hesap grubunda hisse senetleri, özel kesim tahvil, senet ve bonoları, kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, diğer menkul kıymetler ve menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesapları bulunmaktadır. İşletme geçici olarak hisse senedi satın aldığında 110 numaralı hesabın borç kısmına kayıt yapılmaktadır. Firmalar hisse senedi sattıklarında hesabın alacak tarafına kayıt yapılmaktadır.

Diğer Menkul Kıymetler Muhasebe Hesapları Nelerdir?

Diğer Menkul Kıymetler Muhasebe Hesapları Nelerdir?
MENKUL kıymetler kodu 111 ve 112 olan hesaplar tahvil, senet ve bono alım satımlarının kayıtlarını göstermektedir. Bonoların vadeleri 1 yıldan uzun sürmemektedir. Tahviller ise vade olarak 1 yıldan uzun sürelidir. İşletmeler 1 yıldan uzun süreli olarak yatırım yapmak istediğinde tahvil satın almaktadır. Bu yatırım elemanları işletmelere faiz geliri sağlamaktadır.

Grup içerisinde yer alan 118 numaralı hesap, elden çıkarılabilecek diğer menkul varlıkları göstermektedir. İşletme değerli bir maden satın aldığında dahi bu hesabın borç tarafına kayıt yapabilmektedir. Eğer işletmenin sahip olduğu kıymetlerde bir değer düşüklüğü meydana gelirse 119 numaralı hesap kullanılmalıdır. Firmalar bu kayıtları ihtiyatlılık kavramı gereğince yapmak durumdadır.

Muhasebe Kaydı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Muhasebe Kaydı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Her muhasebe kaydı belge karşılığında yapılmalıdır. Kayıt sırasında doğru hesapların, doğru miktarlarda yapılmasına dikkat edilmelidir. Yabancı paralara dayalı işlemlerde Türk Lirasına çevirme işlemleri güncel kur üzerinden yapılmalıdır. Kur değişimleri dönem sonunda mevcut duruma göre Kambiyo Karı ya da Kambiyo Zararı hesaplarına doğru bir şekilde işlenmelidir. Dönem sonunda döviz kurunda meydana gelen artışlar işletmenin varlıklarında değer artışına yol açabilmektedir.

İşletmeler muhasebe kayıtlarını hatasız bir şekilde tutmalıdır. Günümüzde muhasebe kayıtları için bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır. Ön muhasebe kayıtları tutmak isteyen işletmeler müşteri ilişkileri yönetimine imkan tanıyan DinamikCRM yazılımını tercih edebilir. DinamikCRM ile ön muhasebe işlemleri profesyonel bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Menkul kıymetler ne demek sorusuna bu kıymetlerin işletmelerin geçici yatırım yapmak için tercih ettikleri varlıklar olduğu cevabı verilebilir.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.