Çalışan Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır?

Firma nezdinde çalışan personele ilişkin bilgilerin güvenli ortamlarda tutulması hayati bir öneme sahiptir. Çünkü; personel özlük dosyaları personele ait özel bilgilerin yer aldığı önemli evraktır. Günümüzde bu bilgilerin yazılımlar üzerinden dijital ortamlarda saklandığı görülmektedir.


Oğuzhan Arslan 876 gün önce yazdı...
Çalışan Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır?

Firma nezdinde çalışan personele ilişkin bilgilerin güvenli ortamlarda tutulması hayati bir öneme sahiptir. Çünkü; personel özlük dosyaları personele ait özel bilgilerin yer aldığı önemli evraktır. Günümüzde bu bilgilerin yazılımlar üzerinden dijital ortamlarda saklandığı görülmektedir. Firmalar tarafından uygulanması zorunlu olan çalışan yönetimi nedir sorusunun cevabı merak edilmektedir.

Çalışan yönetimi, firmada çalışan personelin bilgilerini kayıt altına alan, firmadaki personele ilişkin verileri saklayan ve bunları gerektiğinde işleyen eylemler bütünüdür. Çalışan yönetimi ile amaç; istihdam edilen personele yönelik yasal mevzuatın gereğini yerine getirmek ve çalışan verimliliğini artırmaktır. Çalışan yönetimini etkin bir şekilde yerine getirebilen firmaların personel çıktı kalitesi yükselmektedir.

Çalışan Yönetimi Nedir? Çalışan Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Verimli İş Yönetimi İçin Yazılımlar Neler Sunmalı?

Firmalar tarafından çalışan yönetimi nedir sorusunun cevabı kadar personel yönetiminin nasıl yapılması gerektiği sorusunun cevabı da önemlidir. Günümüzde İnsan Kaynakları biriminin iş yönünden bölünmesi gereği ile birlikte çalışan yönetimi kavramı önem kazanmıştır.

Bu amaçla; büyük Şirketlerde personel yönetimi için, bilgisayar yazılımlarının sunduğu imkanlardan yararlanılmaktadır. Bunun dışında; Küçük işletmelerde personel yönetimi yaparken genellikle personel bilgilerinin fiziksel dosyalarda muhafaza edildiği görülmektedir.

DinamikCRM yazılımı her ölçekteki firmaya, çalışan yönetimini yazılım üzerinden takip etme imkanı tanımaktadır. DinamikCRM yazılımı sayesinde firma çalışanlarına ilişkin veriler pratik bir şekilde sisteme kaydedilmektedir. Yazılımı belirli bir süreliğine ücretsiz olarak kullanmak mümkündür.
Çalışan Yönetimi İçin Hangi Kayıtlar Önemlidir?

Çalışan Yönetimi İçin Hangi Kayıtlar Önemlidir?

Bir firma, çalışan yönetimini yazılım üzerinden yapıyorsa; çalışan kayıtları arasında; personelin işe giriş tarihi ve alındığı pozisyon, işe alım detayları, varsa mülakat ve referans notları, aile bilgileri, özel sağlık sigortası ya da BES kayıtları, çalışanın yasal izin süreleri, maaş bilgileri ve varsa diğer hakları, ayrıca yine varsa disiplin cezaları bulunabilir.

Firmalarda çalışan sayısı fazla ise personelle ilgili kayıtlar için ayrı bir birim oluşturulması gerekmektedir. Bazı küçük firmalarda çalışan sayısı az olduğu için İnsan Kaynakları biriminin, mevcut işiyle birlikte aynı zamanda personel kayıtlarını da tutarak çalışan yönetimini yaptıkları görülmektedir.


DinamikCRM yazılımı Çalışan Yönetimi modülü ile; çalışan kayıtlarının yapılmasını, çalışanların gelişim süreçlerinin izlenmesini ve çalışan zimmet takibinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. DinamikCRM’nin sunduğu bu modülü temel özlük dosyası şeklinde düşünmek mümkündür. Çalışan yönetimi nedir ve nasıl yapılır sorularına cevap arayan firmalar DinamikCRM yazılımını ücretsiz olarak deneyimleyebilir.
Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.