Eklediğiniz içeriklerin okunma, beğenilme ve yorumlanma sayılarını takip edebilirsiniz.

Eklediğiniz içerikleri kullanıcı ve/ya çalışanlarınıza e-posta ile otomatik gönderebilirsiniz.

İçeriklerinize resim ve dosya ekleyebilirsiniz.

Ve daha birçok özelliğe daha sahip olursunuz.

Ücretsiz Deneyin


Dijitalleşme ve operasyonel süreçlere daha az zaman ayırın, sadece işinizi büyütmeye odaklanın.

14 gün tüm fonksiyonlarımızı ücretsiz ve sınırsızca deneyin.

Hemen Başlayın!